Investeringsrådgivning

Vi gør op med branchens høje omkostninger, formidlingsprovisioner og uigennemskuelige investeringsprodukter. Vi har markedets laveste omkostninger både hvad angår vores investeringsforeninger og vores investeringsrådgivning. Vi har meget høje ratings hos analysehuset Morningstar, hvorved vores investeringsløsninger er blandt de bedste i Danmark og Europa.

Vores 4 investeringsforeningsafdelinger under investeringsforeningen Investin kan bruges til mange investeringsformål og fungerer ideelt som basis-porteføljer.

​Til større kunder over 25 mio. kr. tilbyder vi uvildig investeringsrådgivning baseret på billige ETF'ere (indeksforeninger) og danske aktier og realkreditobligationer, hvor vi laver skræddersyede løsninger tilpasset de individuelle behov. Mange større kunder kan typisk spare ca. 1 % om året i omkostninger i forhold til deres nuværende investeringsaftaler, når vi tager højde for administrations-, rådgivnings-, investerings- og handelsomkostninger.

Vores målsætning

​Optimal Invests målsætning er at skabe investeringsløsninger med den bedst mulige balance mellem højt afkast, lav risiko og maksimal sikkerhed til meget lave omkostninger. Vi tror på gennemtænkt aktivallokering, rebalancering og porteføljepleje af aktivklasser,valutaer og renterisiko.

• Beregning af besparelsespotentiale og risikoeksponering (gratis)

• Opstilling af fordelagtige investeringsalternativer ud fra forventet afkast og risiko (gratis)

• Løbende analyser, rådgivning, Value at Risk beregninger, rebalancering og rapportering (omkostning = 0,10 %* af den investerede formue og kan for større beløb forhandles individuelt)

* = Inkl. moms, da Optimal Invest A/S ikke er momspligtige.

Der er ingen skjulte omkostninger eller andre gebyrer.

Porteføljesammensætningen foregår på uvildig basis (vi modtager ikke tegnings- eller formidlingsprovion) og tilgodeser kun kunders interesser.

Investeringsstrategi og modeller

​Investeringsstrategien er baseret på enten aktiv indeksforvaltning, dvs. vi bruger de billige indeksforeninger (ETF'ere) aktivt til løbende porteføljeoptimering eller en ren passiv forvaltning med årlig rebalancering eller en kombination af både aktiv og passiv forvaltning. I modsætning til i bankerne er der fuld adskillelse mellem handel og rådgivning, hvorved vi ikke har nogen økonomisk interesse i at handle unødigt på depoterne!

Vi anvender følgende modeller i vores rådgivningsarbejde:

Kerne-Satellit

All Weather

Yale

Markowitz

Herudover fokuserer vi bl.a. på Price/Earnings, Yield Gap (afkastforskellen mellem aktier og obligationer) og frygtens indeks VIX volatilitet i aktivallokeringen. De taktiske allokeringsbeslutninger sammenfattes i en række indikatorer, der både indeholder signaler fra makrofronten, værdiansættelse, markedets stressniveau, markeds flow mv. Indikatorer udvælges, monitoreres og analyseres i en struktureret proces, og resultaterne heraf implementeres i investeringsbeslutningerne.

Vi overvåger nøje markedet for indeksforeninger ETF’ere og anvender primært Vanguard, iShares og DB x-trackers.

ETF’ere vælges ud fra følgende kriterier:

• Primært Europæiske ETF’ere

• Høj forbrugersikkerhed (UCITS godkendte)

• Skatteoptimering af udbytteskat efter danske forhold (IE og LU fondkoder)

• Market maker ordning med flere prisstillere

• Minimering af forvaltningsfee

• Høj likviditet på børser

• Høj gennemsigtighed og AUM

• Ingen aktiv forvaltning eller gearing

• Ingen modpartsrisiko

• God performance og lav tracking error

Vi måler performance ud fra Estimated Holding Costs (dvs. afkast i forhold til indeks), dvs. ud fra den reele omkostning på den enkelte ETF. Vi kan finde aktie ETF'ere, der reelt er gratis, dvs. giver indekset i afkast, og ETF'ere, der slår markedet, dvs. giver et bedre afkast end indekset.

Vi kombinerer gerne de super billige og likvide ETF'ere med danske obligationer. Vi har mange års erfaring med danske obligationer.

Flg. aktivklasser indgår pt. i vores aktivallokering/investeringsunivers:

• Globale aktier

• Emerging Markets aktier

• Danske aktier

• High Yield obligationer i Euro og Dollar

• Amerikanske virksomhedsobligationer

• Danske realkreditobligationer

• Emerging Markets obligationer

• Private Equity

• Ejendomme

• Infrastruktur​

• Robot industrien

Sådan gør du

​Kontakt os på 44 41 11 17eller info@optimalinvest.dk og lad os se på dine/jeres muligheder for at optimere porteføljen, reducere omkostningerne og øge afkastet.

​Kurser 18.01.18 kl. 16:30

​Stabil

123,05-123,55

Verdensindex Moderat​

162,50-163,15

​Livscyklus 2030-2040

134,45-135,05

​Livscyklus 2040-2050

102,25-102,75

​Hjælp til investering?

Vores investeringsforeningsafdelinger kan anvendes til kapital- og ratepension, aldersopsparing, børneopsparing,

alm. opsparing, virksomhedsskatteordningen, holdingselskaber og kapitalforvaltning.​​

Kontaktoplysninger

Optimal Invest Fondsmæglerselskab A/S

RådgivningsHuset - Rustenborgvej 7A, 2. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

CVR: 33069685

​Telefon: 44 41 11 17

E-mail: info@optimalinvest.dk

Databeskyttelsespolitik

Cookie-politik

​Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!